nazad

Centrum Turystyczne Parku Regionalnego Pętli Niemna

natura / muzeum / parki

Spinki do mankietów

II 09:00 - 18:00 Obiad: 13:15 - 14:00
III 09:00 - 18:00 Obiad: 13:15 - 14:00
IV 09:00 - 18:00 Obiad: 13:15 - 14:00
V 09:00 - 18:00 Obiad: 13:15 - 14:00
VI 09:00 - 18:00

Wyślij zapytanie

Twoje imię i nazwisko
Podaj swój e-mail
##zinute##

Po remoncie odpowiedzi na pytania dotyczące Pętli Wielkiego Niemna można znaleźć w Centrum Turystycznym Parku Regionalnego Nemunas Loops.

Celem parku regionalnego jest zachowanie systemu wielkich pętli Niemna - Punia, Balbieriškis, Prienai i Birštonas - struktury Niemna, Verknė, naturalnych dolin potoków z unikalnymi wąwozami, wydmami, grzbietami, wychodniami, wyjątkowy las modrzewiowy Degsnė; Kopiec Punia z pozostałościami dawnej osady i kompleksami kopców Pelekoniai - Dambava, kompleksami uzdrowiskowymi Birsztan i Niemajunów, zespołami krajobrazowymi wsi Narawa i Siponiai oraz innymi wartościami dziedzictwa kulturowego.

nazad