Zalecana metoda podróży
Czas trwania
Dominujące pokrycie 
Zachować Wycofać