nazad

Źródło

rzeźba / fontanna

Rzeźba „Wiosna”
brąz, rzeźbiarz Juozas Ruzgas, 2002-08-20

nazad