nazad

Pomnik Jana Basanowicza

rzeźba / historia / kwadrat

Spinki do mankietów

Prace: przez cały rok

Rzeźby znajdujące się w Birsztanach pochodzą z różnych okresów. Najstarsze jest popiersie Jana Basanowicza, postawione w 1939 r. Wzniesienie pomnika finansowano z opłaty uzdrowiskowej. Popiersie przetrwało okres sowiecki niezburzone. 
Autor rzeźby A. Aleksandravičius osobiście znał doktora J. Basanowicza. W 1918 r. A. Aleksandravičius zamieszkał w służbowym mieszkaniu Akademii Nauk, gdzie zapoznał się z J. Basanowiczem. J. Basanowicz zrobił na artyście silne wrażenie. Niedługo potem artysta zaczął tworzyć popiersie patriarchy z  natury. A. Aleksandravičius wykonał dziesiątki popiersi, profili, pomników J. Basanowicza, które do dziś zdobią miasta. Właśnie jeden z takich pomników znajduje się w Birsztanach, na placu nazwanym na cześć J. Basanowicza.
Pomnik jest wpisany do rejestru dóbr kultury, unikalny numer 8616.  

(rzeźb.  A. Aleksandravičius, 1939)

nazad