nazad

Ścieżka pamięci

rzeźba

Spinki do mankietów

"Ścieżka pamięci" (Atminties takas)
(kompleks drewnianych rzeźb, 1988)

Artyści ludowi rzeźbiący w drewnie pierwszy plener w lesie Alksniakiemio w okolicy Birsztan zorganizowali w 1988 r. Na odcinku 1,5 km nad Niemnem wzniesiono dzieło rąk 11 artystów ludowych - kompleks dębowych rzeźb „Ścieżka pamięci“, upamiętniający czasy zesłań i okupacji.
Gdy tworzono tę ścieżkę w 1988 r., wszystkie narodowe symbole były bardzo drogie i ciekawe, ich publiczne eksponowanie wymagało odwagi. Rzeźby nie utraciły swej wartości do dzisiaj, ponieważ ukazują one cierpienia całej Litwy, których nie można zapomnieć.
Chrystus Frasobliwy z wieńcem z liści litewskiego dębu symbolizuje nie tylko utrapienie i rozpacz, ale też spokój, troskę, ofiarność, miłość. Zesłaniec na krzyżu z pytaniem „Za co?“ - to żywy wyrzut za złamane życia, zesłania na Syberię, śmierć, głód, chłód.  Figura zwinięta w kłębek - jakby jeszcze nie wyprostowana, bezpowrotnie utraciła życie, czas, zdrowie... Na innych słupach bół, utratę, zesłanie napominają matki z dziećmi. Znaki wiary katolickiej, które pomogły Litwinom przetrwać nie jedno straszliwe zdarzenie, również tu są - Pieta, Matka Boska Bolesna, Najświętsza Maria Panna, Chrystus Frasobliwy. Są też tu symbole budzące nadzieję - siewca, rozsiewający ziarna, żniwiarz i młócarz, piekarka... Rzeźby zdobią litewskie metalowe słoneczka - dodają one Ścieżce pamięci nadziei i światła.

Lista rzeźb:
1. G. Dudaitis „Zrzuć, Ojczyzno, starą szatę“ („Numesk, Tėvyne, rūbą seną“) - słup, 4,8 m.
2. V. Cikana „Dla wszystkich, którzy dorośli w cieniu szatana“ („Visiems - užaugusiems šėtono paunksnėje“) - słup kapliczny, 4 m.
3. P. Kaziūnas „Litwo, za wszystkie twe cierpienia“ („Lietuva, už visas tavo kančias“) - słup kapliczny, 4,6 m.
4. R. Puškorius „Litwo, Ojczyzno nasza, tyś ziemią bohaterów“ („Lietuva, Tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme“) - słup kapliczny, 3,8 m.
5. M. Misevič „Ludzie, nie pozwólmy smokom narodzić się na naszej Ziemi“ („Žmonės, neleiskim mūsų Žemėje gimti drakonams“) - słup kapliczny, 3,8 m.
6. V. Rakuckis „Ból matek i krzyk niemowląt zastygły w chłodzie Syberii“ („Motinų skausmui ir kūdikių klyksmui sustingusiems Sibiro speige“) - słup, 4 m.
7. A. Seibutis - słup kapliczny, 3,8 m.
8. R. Venckus „Za co?“ („Už ką?“) - rzeźba, 3,5 m.
9. J. Tvardauskas „Dla każdego uczciwego człowieka, który życie oddał za Litwę“  („Kiekvienam doram žmogui, padėjusiam galvą už Lietuvą“) - kapliczka na ziemi, 2 m.
10. R. Zinkevičius „Stawiają stopę tu/Nie czuję się jak gość - Lecz jak gospodarz,/ Który mieszkał tu przez wieki -I żaden przybysz/ Już nie oderwie nas/ Ni kulą, ni bagnetem/ Od tej ziemi“ („Įmynęs pėdą čia/ Jaučiuosi ne svetys - Bet šeimininkas,/ Amžius čia gyvenęs - Ir joks ateivis/ Jau  neiškrapštys/ Kulka nei durtuvu/ Mus iš tos žemės“) (B. Marčionis) - słup, 4,6 m.
11. V. Žilinskas „Spójrz na Niemen/ Zajrzyj w pogodną duszę/ W błękitną duszę/ W źródło swego życia“ („Pažvelk į Nemuną/ Į savo sielos giedrą/ Į žydrą sielą/ Į savo gyvybės versmę“) - słup, 4 m.
12. A. i V. Kuzinai - Metalowe słoneczka.

nazad