nazad

Rzeźba Witolda Wielkiego

rzeźba / audioprzewodnik

Spinki do mankietów

Pomnik „Witolda Wielkiego“ z jasnego różowego granitu wykonali rzeźbiarz G. Jokūbonis i architekt V. Čekanauskas. Artysta zrealizował myśl wielu mieszkańców Birsztan - „przywrócić“ Witolda na koniu w miejsca jego polowań. 
Rzeźbiarz G. Jokūbonis wyrzeźbił Witolda jakby zrośniętego z rumakiem, podkreślając w ten sposób, że Witold był człowiekiem walecznym i spragnionym wypraw. Granit na rzeźbę sprowadzono z Ukrainy - ziemi litewskiej za czasów Witolda. Pomnik ważył około trzydziestu ton. Na lokalizację pomnika zaproponowano kilka miejsc, jednak rzeźbiarz G. Jokūbonis za najbardziej odpowiedni uznał park, nazwany imieniem Witolda, położony między górą Witolda i nadbrzeżem Niemna. Rzeźby G. Jokūbonisa cechuje wewnętrzny spokój, dostojeństwo, i właśnie te cechy można zauważyć w pomniku „Witolda Wielkiego“, który zdaje się mówić, że książę zachwyca się spokojnym uzdrowiskiem w Birsztanach. 

(rzeźb. G. Jokūbonis, arch. V. Čekanauskas, 1998)

nazad