nazad

Rodzina

rzeźba

Rzeźba „Rodzina”
brąz, rzeźbiarz Virginija Babušytė-Venckūnienė, 1987

nazad