nazad

Bawiący się chłopczyk

rzeźba

Spinki do mankietów

Rzeźba „Playing Boy”
brąz, aluminium; rzeźbiarz Gediminas Piekuras, 1986

nazad