nazad

Obręcz

rzeźba

Rzeźba „Pierścień”
różnorodny beton, rzeźbiarz Leon Strioga, 1983

nazad