nazad

Pomnik Litów i Euro

rzeźba

Spinki do mankietów

Niedaleko Birsztan znajduje się „Pomnik Litów i Euro”.
Przez długi czas nie było jasne, kto zbudował ten „pomnik”. W czasach radzieckich na zakręcie wzniesiono kamień do Niemnauny, na którym miała być wpisana nazwa kołchozu Nemajunów. Miejscowi nazywali ten pomnik „tabletem” lub „rublem”. Po przywróceniu niepodległości pozostaje tylko kamień. Po wprowadzeniu euro z dnia na dzień zarejestrowano walutę „litas”. Zaraz po nocy pojawiła się rzeźba euro.
Dopiero po chwili stało się jasne, że jezuita Kestutis Prakapas zbudował pomnik litów i euro.
„Pomnik Litów i Euro” stoi w pobliżu Birsztan, po zakręcie A16 (Wilno-Mariampol) na zakręcie Nemajūnai.

nazad