nazad

Kamień pamiątkowy z historycznymi datami

rzeźba / kwadrat

Spinki do mankietów

W centrum kurortu, w pobliżu placu J. Basanavičiusa, na ogromnym monumentalnym kamieniu wyryte są trzy daty:
1382 - Pierwsza wzmianka o Birsztanach w kronikach krzyżowców,
1846 to rok uzdrawiania ludzi wodą mineralną, więc ten rok uważany jest za rok powstania uzdrowiska,
1966 - Birsztanom nadano prawa miejskie podporządkowania republikańskiego.

kamień, brąz; rzeźbiarz Marijus Petrauskas, mistrz Kęstutis Pranculis; 1986

nazad