nazad

B2B na starym mieście

Krótko o trasie
45 min.
1.2 km
Obiekty: 14
Nawierzchnia drogi: żwir
100%
< 1 min.
29 m
< 1 min.
22 m
< 10 min.
170 m
< 1 min.
94 m
< 1 min.
42 m
< 10 min.
210 m
< 1 min.
48 m
< 1 min.
66 m
< 1 min.
35 m
< 10 min.
310 m
< 10 min.
170 m
< 1 min.
50 m
nazad