nazad

Krótko o trasie
2 h.
2.2 km
Obiekty: 17
Nawierzchnia drogi: żwir
100%
< 1 min.
22 m
< 10 min.
220 m
< 10 min.
260 m
< 1 min.
120 m
< 1 min.
120 m
< 1 min.
46 m
< 1 min.
65 m
< 1 min.
51 m
< 1 min.
16 m
< 1 min.
56 m
< 10 min.
190 m
< 1 min.
30 m
< 10 min.
540 m
< 10 min.
490 m
nazad