nazad

Wielka pętla Niemna na rowerze

Krótko o trasie
5 h.
36 km
Obiekty: 6
Nawierzchnia drogi: żwir
60%
20%
20%
25 min.
13 km
10 min.
5 km
< 10 min.
3.5 km
15 min.
7 km
15 min.
8 km
nazad