nazad

Trasa Tower

Krótko o trasie
1.5 h.
1.4 km
Obiekty: 4
Nawierzchnia drogi: żwir
< 1 min.
280 ##m##
< 1 min.
400 ##m##
< 1 min.
700 ##m##
nazad