Zalecana metoda podróży
Złożoność
Czas trwania
Dominujące pokrycie 
Zachować Wycofać