nazad

Książka, która daje siłę ducha

edukacja / dla wszystkich

Wystawa Błogosławionego Teofila Matulionisa zawiera rękopis modlitewnika w doskonałym piśmie. Został utworzony w Petersburgu w 1926 roku. 16 lutego Po powrocie z więzienia w Moskwie do Leningradu dał księdzu Teofilowi znaczącą i budującą ducha społeczność z Bogiem w modlitewniku.

Litwini musieli mieć książki w języku ojczystym podczas zakazu prasowego. Obejmowały one modlitewniki, katechizmy i inne publikacje sprowadzone z Prus zagrożone życiem. Podczas wygnania Litwini robili takie książki przy użyciu brązowego papieru do pakowania.

Podczas sesji edukacyjnej zapraszamy do zrobienia małego notesu i napisania inspirujących myśli. Dekorujemy książkę techniką skrobania. Kreatywne zaangażowanie w kontekście historycznym i wartościowym.

Czas trwania edukacji - 1 godzina. Koszt działania edukacyjnego wynosi 3 Eur, 4 Eur na uczestnika.

nazad