nazad

Festiwal dyskusyjny „Būtent”

różnorodny
Data imprezy
2023-08-26 10:30 do 23:50

o

Festiwal dyskusji „Būtent!” to otwarta, apolityczna, bezpłatna impreza, której celem jest propagowanie kultury dyskusji i słuchania, tolerancji dla odmiennych punktów widzenia, zaangażowania obywatelskiego oraz podnoszenia jakości ważnych dla społeczeństwa decyzji w kraju. Słowo „Dokładnie!” odzwierciedla ten moment dyskusji, w którym uczestnicy dyskusji, po przedstawieniu swoich argumentów, dochodzą do wzajemnego porozumienia i zrozumienia. Celem festiwalu jest, aby stał się miejscem takiego konsensusu, kształtowania się opinii, tworzenia wspólnej wizji państwa, która będzie inspiracją dla realnych decyzji biznesowych i politycznych.
Inspirujące „Dokładnie!” czerpie z wieloletniego forum dyskusyjnego Almedalen w Szwecji, podobnych wydarzeń w innych krajach skandynawskich, a także Arvamusfestival w Estonii i Lampa na Łotwie oraz innych wydarzeń rodzinnych Festiwali Demokracji w krajach nordyckich.