nazad

Sugar Lithuania: Przesłanie Thunder

paszport kulturowy / edukacja / dzieci

Poznawczo – twórcza lekcja poświęcona wierze i kulturze starożytnych Litwinów. Przesłanie Perkūnasa, zbudowane z cukru, jest tworem nowoczesnych, nietradycyjnych tworów, zachowanej wiedzy o litewskich kapliczkach i fantazji. Takich, których nie mieliśmy, a może po prostu nie mieliśmy... Poszukamy reliktów starej wiary w naszym obecnym sposobie życia i środowisku. Język litewski, jajka, torty świąteczne, wzory tkanych wstążek, a nawet nasze imiona i nazwiska – to żywe przykłady dawnej kultury. Zrobimy herbatę, bo gotowała się bardzo długo, zrobimy stop cukru, którego nasi przodkowie w ogóle nie mieli... Poznamy znaki bałtyckie, które istnieją od dawna i udekorujemy je z cukrem, który w każdej chwili może się rozpuścić ... . A jeśli nie jesteś bardzo tajemniczy, przynieś listę swoich nazwisk, która zostanie odczytana z Księgi Gromu.

Cena: 5 Eur

nazad