nazad

O nas

Centrum Informacji Turystycznej (CIT) w Birsztanach zostało założone 4 kwietnia 2006 r. Podstawowa działalność CIT - gromadzenie, systematyzowanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat zasobów turystycznych samorządu birsztańskiego.

Godziny pracy: 
I-V   9.00-18.00
VI  10.00-18.00
VII 10.00-17.00

Dane:
Centrum Informacji Turystycznej w Birsztanach
Samorządowa Placówka Budżetowa 
ul. B. Sruogos 4, LT-59209 Birsztany, Litwa
Tel. / faks +370 319  65 740
Poczta el.: [email protected] 
Dane są gromadzone i przechowywane
w Rejestrze Podmiotów Prawnych, kod 300557123
Nr konta: LT26 7300 0100 9460 7762
AB bank „Swedbank“

CIT udziela informacji na temat:

 • zakwaterowania;

 • wyżywienia;

 • odwiedzanych obiektów;

 • imprez;

 • wycieczek;

 • wynajmu inwentarza turystycznego

CIT proponuje zamówić:

 • wycieczki po Birsztanach

CIT proponuje nabyć:

 • upominki z Birsztan;
 • upominki;
 • książki i albumy ze zdjęciami;
 • CD, DVD o Litwie i in.;
 • kartki;
 • mapy.

Nasze osiągnięcia:

2007 r. - Państwowy Departament Turystyki odznaczył nagrodą „Sėkmės angelas“ („Anioł Pomyślności“) laureata konkursu na Najlepszy Projekt Turystyczny 2007 r. - szlak kulturalny przygotowany przez Centrum Informacji Turystycznej (CIT) w Birsztanach „Dailininko Nikodemo Silvanavičiaus pėdomis“ („Śladami malarza Nikodemasa Silvanavičiusa“).

2008 r. - Państwowy Departament Turystyki za najlepszy niekomercyjny projekt marketingu turystycznego w 2008 r. uznał projekt przygotowany przez CIT w Birsztanach „Turizmo informacinės ir rinkodaros priemonės Birštono kurorte“ („Turystyczne środki informacyjne i marketingowe w uzdrowisku Birsztany“). 

2009 r. - Państwowy Departament Turystyki zwycięzcą III miejsca w konkursie na najlepszy niekomercyjny projekt marketingu turystycznego w 2009 r. ogłosił projekt CIT w Birsztanach „Edukacinių renginių įtaka populiarinant vietinį turizmą Birštone“ („Wpływ imprez edukacyjnych na popularyzację turystyki lokalnej w Birsztanach“).

2010 r. - Litewskie Stowarzyszenie Budowniczych Stoisk Wystawowych w konkursie „Geriausias parodos „Vivattur 2010“ stendas“ („Najlepsze stoisko na targach „Vivattur 2010“) za zwycięzcę II miejsca uznało stoisko CIT w Birsztanach (przygotowanie UAB „Expoera“, architekt Rimvydas Taletas).

2010 r. - Państwowy Departament Turystyki zwycięzcą III miejsca w konkursie na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej 2010 r. ogłosił CIT w Birsztanach.

2011 r. - spółka UAB „Visus Plenus“ i instytucja użyteczności publicznej „Turizmo akademija“ prezentację przygotowaną przez Birsztany na targi „Vivattur 2011“ uznały za najlepszą i odznaczyły specjalną nagrodą „Įspūdis“ („Wrażenie“).

nazad