nazad

Kopiec Pelėšiškės

kopce

Spinki do mankietów

Kopiec jest typu nabrzeża, znajduje się na cyplu utworzonym przez Niemna i niewielki bezimienny strumień, chroniony przed wyżynami wałami i rowami. Teren kopca pokryty jest długoterminowymi pługami, obficie wykopanymi dołami, stoki są dotknięte erozją. Obecnie obszar jest zabrudzony, porośnięty drzewami i krzewami. Teren jest nieregularnym nasypem czworokątnym o długości około 21 mi szerokości 30 m, wysokości 0,5-1,4 m. Wał wykopano dołkami, wykopano z boku stanowiska, jego końce uległy erozji i uszkodzeniu przez roboty ziemne, w miejscach niezauważonych. Nowe ogniska erozji można zobaczyć po bokach Niemna i bezimiennego strumienia. Chociaż warstwa kulturowa kopca została zaorana, w 2015 r. Wykopaliska archeologiczne odkryły małe fragmenty ceramiki w ciemnej warstwie ziemi.

Kopiec pochodzi z 1. tysiąca. po Kr. - II tys. pr.


Literatura: Milušauskienė Ramutė. 2017. Kopce w parku regionalnym Nemunas Loops. Kaunas

nazad