Atgal

Didžioji Nemuno kilpa dviračiu

Trumpai apie maršrutą
3 val.
39 km
Objektų: 7
Danga
60%
20%
20%

Puzonių kaime siūloma pasidairyti po tautodailininkės angelų drožėjos Rimantės Butkuvės sodybos kiemą.

Matiešionių kaimas garsėja kalbininko profesoriaus Jono Kazlausko tėviške.

Žvyrkelis veda Naudžiūnų ir Siponių miškais, kuriuose gausu grybų, uogų, atsiveria vaizdingi kraštovaizdžiai į Prienų šilą ir Nemuną. Siponyse galima aplankyti Siponių dvaro likučius. Dvaras, kurio atgimimo istoriją rašo ši diena, įsikūrė prie Nemuno upės jau daugiau nei prieš keturis šimtmečius. Tikslios Siponių dvarvietės įkūrimo datos istoriniuose šaltiniuose užfiksuota nėra. Tačiau, remiantis LVA duomenimis galime teigti, kad pirmieji Siponių dvaro savininkai Sipavičiai, nuo kurių pavardės ir kildinamas dvaro pavadinimas, Siponyse įsikūrė XVI a. pabaigoje. Siponių dvaro istorija siejama su daugeliu šiame krašte gyvenusių turtingų ir garbingų žemvaldžių pavardėmis: Juchnevičiais, Stognevais, Pranevičiais, Jurkevičiais, Mikolajevičiais, grafais Butleriais, Agnieška Jckovna. Beje, Agnieškos Jackovnos tėvavardis siejamas su Jackonių vietovardžio atsiradimu, kaip ir pačios Agnieškos kilimu iš Siponių krašto. Reikšmingas istorinis faktas liudija, kad 1812 m. birželio mėnesio pabaigoje dvare stovėjo Napoleono kariuomenės štabo viršininkas, maršalas Louis Alexandre Berthier. Nuo XVII a. pradžios dvare vyko aktyvus, tačiau labai permainingas gyvenimas. Dažna jo savininkų kaita ne visada teigiamai įtakojo dvaro egzistavimą. Todėl remiantis išlikusiais dokumentais, kuriuose daug įvairiausių prieštaravimų, nelabai aišku, ar paskutinis dvaro šeimininkas S. Rutkauskas buvo teisėtas dvaro savininkas, ar tik nuomininkas. Tačiau tarybų valdžios į Sibirą, kai p ir jo sesuo, kuri ten ir mirė, buvo ištremtas, o sugrįžęs namo amžino poilsio atgulė Nemajūnų kapinaitėse. 1847 m. Siponių dvaras buvo statistiškai aprašytas. Pateikti išsamūs duomenys apie dvaro ūkį, valstiečius, jų verslus. Nurodyta, kad dvaras buvo išsidėstęs abipus Nemuno. Per jo teritoriją tekėjo du upeliai - Krakila ir Vizdija. Apraše paminėta, kad per dvarą eina kelias į Nemaniūnus. Tas pats kelias minimas dar ir 1929 m. Dvarui priklausė 255 valstiečiai. Dvaro teritorijoje veikė dvi smuklės, vyno bei smalos darykla. Dvare buvo auginama 40 raguočių ir 400 avių. 1925 m., 1927 m. Siponių dvaro pavadinimą norėta keisti ir vietovę pavadinti Kirkilų kaimu arba Jundiliškių. Tačiau nei vienu atveju naujasis pavadinimas nepasitvirtino. Siponių krašto mokykla savo istoriją nuo 1918 m. taip pat pradėjo skaičiuoti dvare, kur išsilaikė iki 1939 m.

Nemajūnų kaimo puošmena Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Tai vienintelė Lietuvoje esanti medinė neogotikinio stiliaus bažnyčia, kurioje saugomas unikalus jaunamarčių juostų surištas kilimas. Netoliese esančiose kapinaitėse stovi koplyčia, skirta rašytojui Stanislovui Moravskiui. Kapinaitėse palaidotas ir veterinarijos mokslo pradininkas Lietuvoje Elijošius Nonevičius-Nonys.

< 10 min.
1.9 km
30 min.
13 km
10 min.
5 km
< 10 min.
3.5 km
15 min.
7 km
15 min.
8 km
Atgal