Atgal

Veiklos ataskaita už 2022 metus

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. 1 ketv. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. 2 ketv. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. 3 ketv. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. 4 ketv. ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m.
2022 m. 1 ketv. finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas
2022 m. 2 ketv. finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas
2022 m. 3 ketv. finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas
Birštono turizmo informacijos centro veiklos ataskaita už 2022 metus

Atgal