nazad

Wydarzenie „Królewskie twarze i imiona Birsztonu: od Witolda Wielkiego do Władysława Wazy”

spotkanie
Bezpłatnie
Data imprezy
2022-11-23 19:00 do 20:00

o

23 listopada w środę o 19:00 W Kurhausie zapraszamy na ostatni wieczór projektu na wysłuchanie prezentacji historyka S. Matulevičiusa „Królewskie twarze i imiona Birsztonu: od Witolda Wielkiego do Władysława Wazy”. Wykładowca udzieli informacji o XIV-XVII wieku. Rezydencja władców w Birsztanie, według najnowszych danych publikowanych przez naukowców z Litwy i Polski, ujawni historię rezydencji władców i podejmowanie decyzji o znaczeniu państwowym w Birsztanie, a także tradycje łowieckie w Birsztanie Žvērinčiu. Wieczorem wystąpi trio „Amici”. Fragmenty wiersza Justina Marcinkevičiusa „Drzewo wiedzy” przeczyta aktor Ignas Ciplijauskas.

Projekt finansowany przez: Litewska Rada Kultury, Urząd Miasta Birsztany.
Partnerzy projektu: Centrum Turystyki i Informacji w Birsztanach, gmina uzdrowiska w Birsztanach, szkoła artystyczna w Birsztanach, gmina domostwa w Birsztanach, gmina regionu Siponii, rada gminy Niemajūnai, rejon Prienai. oraz gazeta regionalna Birsztan „Gyvenimas”, „Naujasis Gėlupis”, portal informacyjny Krašto Vitrina (kvitrina.com).