nazad

VI Biblioteczna Konferencja Terapeutyczna „Książka może mówić i uzdrawiać”

różnorodny
Data imprezy
2022-10-14 09:00 do 17:30

o

PROGRAM

09:00–10:00 Rejestracja uczestników konferencji. Rejestracja na zajęcia praktyczne. Pewna kawa
10:00-10:20 WYSTĄPIENIA OTWARCIA:
Burmistrz gminy Birsztany, Nijolė Dirginčienė
Dyrektor Instytutu Psychoterapii Humanistycznej i Egzystencjalnej, prof. Rimantas Kočiūnas
Rūta Lazauskaitė, doradca Grupy ds. Polityki Kreatywności Zawodowej i Międzynarodowości przy Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej
Alina Jaskūnienė, dyrektor Biblioteki Publicznej w Birsztanach
_______________________
CZĘŚĆ I. UWAGI. Moderator konferencji: prezes litewskiego stowarzyszenia biblioterapii, profesor Uniwersytetu w Kłajpedzie dr. Jūratė Suchylaitė
10:20–10:40 TERAPIA BIBLIOTECZNA W BIBLIOTECE NARODOWEJ LITEWSKIEJ MARTYNAS MAŽVYDAS. Dr. Daiva Janavičienė i Rasa Derenčienė, Biblioteka Narodowa Litwy im. Martynasa Mažvydasa
10:40–11:00 USŁUGI BIBLIOTECZNOTERAPEUTYCZNE W BIBLIOTECZKACH LITEWSKICH: ISTNIENIE I CEL. dr hab. Dr. Jurgita Girčienė, Miglė Damijonaitytė, Uniwersytet Wileński
11:00-11:20 „PISZMY SIĘ LISTY” – EFEKTY UBOCZNE CZYTANIA. Janina Vileikienė, Litewska Biblioteka dla Niewidomych
11:20–11:40 INNA TERAPIA BIBLIOTECZNA NA DEPRESJĘ. Timas Petraitis, psycholog
11:40-12:00 Przerwa
12:00–12:20 TERAPIA BIBLIOTECZNA DLA GRUP SZKODLIWYCH SPOŁECZNIE W BIBLIOTECE PÓŁNOCNEJ. Lina Dubauskienė, Panevėžys Elena Mezginaitė Biblioteka Publiczna
12.30–12.50 TERAPIA POEZJONA JAKO ZASOBY PRACY Z PRZESTĘPSTWAMI KARNYMI. Iluta Dreimane, Uniwersytet w Lipawie (Łotwa)
13:00-13:30 KSIĄŻKI MOGĄ POMÓC ZROZUMIEĆ I SZYBCIEJ ZMIENIĆ: ZASTOSOWANIE TERAPII BIBLIOTECZNEJ W PRAKTYCE GESTALT. dr hab. Dr. Jurgita Girčienė, wykładowca Uniwersytetu Wileńskiego; Daiva Žukauskienė, terapeutka gestalt
13:30-15:00 Obiad
_______________________
CZĘŚĆ DRUGA. PRAKTYCZNE ZAJĘCIA METOD TERAPII KREATYWNEJ
15:00–16:30 1. VOKOLOGY
, prowadząca Laura Budreckytė, muzykoterapeutka, wokalistka grupy „CinAmono”, prowadząca audycje radiowe LRT
Prezentowany jest unikalny, autentyczny program terapii dźwiękiem „Wokologia – pomoc głosem”, stworzony przez kompozytorkę, wokalistkę jazzową, muzykoterapeutkę Laurę Budreckytė, we współpracy z biblioteką publiczną w Birsztanach i profesjonalnym zespołem programistów. Podczas terapii połączenie głosu, muzyki i improwizacji pomoże Ci poznać swoje emocje, pozbyć się stresu i niepokoju.
godz .
Metaforyczne karty asocjacyjne (MAK) to karty lub obrazki wielkości pocztówki, które pobudzają wyobraźnię człowieka, projekcje jego relacji ze światem, środowiskiem i bliskimi. Każda osoba może inaczej zobaczyć tę samą kartę. Karty pomagają dostrzec głębokie przyczyny psychologicznych przeżyć, stanów, różnych kompleksów, barier, dlatego są unikalnym instrumentem w pracy psychologa, kierownika oświaty i pedagoga.
16:30 OPINIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI - DYSKUSJA KONFERENCYJNA, PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Komitet organizacyjny konferencji:
Alina Jaskūnienė, dyrektor Biblioteki Publicznej w Birsztanach
Dr. Daiva Janavičienė, kierownik Biblioteki Narodowej Litwy im. Martynasa Mažvydasa. badacz
prof. Dr. Jūratė Sučylaitė, profesor Uniwersytetu w Kłajpedzie, prezes Litewskiego Towarzystwa Biblioterapii
Rūta Lazauskaitė, doradca Grupy ds. Polityki Kreatywności Zawodowej i Międzynarodowości przy Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej