nazad

Popołudnie „Nazwa Litwy w kronikach”

różnorodny
Bezpłatnie
Data imprezy
2024-06-18 16:00 do 18:00

o

Czytania, fragmenty kronik, ich dyskusja, wymiana wrażeń. Czytanie rund i legend. Gra nazw. Warsztaty kreatywnego kolażu „Mapa nazw”.
Wydarzenie w ramach programu letniego wypoczynku dzieci Biblioteki Publicznej w Birsztanach „Litwa, kiedy mówię o was”.