nazad

Ożeń się z Nemuneli, zaśpiewaj piosenkę

koncerty
Bezpłatnie
Data imprezy
2023-02-23 19:00 do 20:00

o

Jurolė mieszany zespół wokalny Centrum Kultury Jurbarkas
Kierownik L. Matuzaitė - Kairienė
Birbynė solo - S. Birgiolas
V. Kursevičius przeczyta na koncercie swoje wiersze i teksty