nazad

„Ojczyzna bez Ciebie / Ten świat jest pusty i pozbawiony sensu” (B. Brazdžionis)

różnorodny
Bezpłatnie
Data imprezy
2024-08-06 16:00 do 18:00

o

Odczyty, dyskusja. Kreatywne warsztaty plakatowe „Mylimimaussias Birštonos kampelis” – praca w grupach.
Wydarzenie w ramach programu letniego wypoczynku dzieci Biblioteki Publicznej w Birsztanach „Litwa, kiedy mówię o was”.
Uroczystość zakończenia programu.
Wydarzenie zostanie sfotografowane i nagłośnione.