nazad

Międzynarodowy konkurs muzyczny „Czas na Muzykę – 2024”

koncerty
Data imprezy
2024-06-01 09:30 do 20:00

o

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych i artystycznych instytucji edukacji pozaformalnej na Litwie i za granicą, a także studenci samodzielnie przygotowani.