nazad

Dyskusja „Patrząc wstecz: człowiek 1015 lat temu”

różnorodny
Bezpłatnie
Data imprezy
2024-07-23 16:00 do 18:00

o

Czytanki, rozmowa „Prabraidmai po emocjach, labiryntach uczuć” z psychologiem B. Gelumbauskiene. Warsztaty twórcze „Kolory uczuć i emocji”
Wydarzenie w ramach programu letniego wypoczynku dzieci Biblioteki Publicznej w Birsztanach „Litwa, kiedy mówię o was”.
Wydarzenie zostanie sfotografowane i nagłośnione.