nazad

Dookoła Litwy z gitarą klasyczną

koncerty
Bezpłatnie
Data imprezy
2023-04-13 19:00 do 20:30

o

Koncert daje J. Kurauskas i jego uczniowie.
Studenci Wydziału Kłajpedzkiego Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru: J. Račinska, E. Raginis, R. Š. Palkavniece, L. Jatulytė.
Uczniowie Gimnazjum Artystycznego Kalipėda E. Balsios: D. Bureneika, J. Lukoševičius, A. Franskevičiūtė.