nazad

Starostwo w Birsztanach–Birsztany

Trasa Birsztany–Prienai–Kowno

St. w Birsztanach Birsztany
06:05 06:30
07:16
*d.r.
07:20
*d.r.
07:30
*w, *s  
07:35
*w, *s
08:04
*d.r.
08:06
*d.r.
08:21
*ś, *n 
08:25
*ś, *n 
13:45
*ś, *p 
13:48
*ś, *p 
15:46
*w, *ś, *s, *n   
15:50
*w, *ś, *s, *n   


*d.r. – dni robocze 
*w – wtorek
*ś – środa
*p – piątek
*s – sobota
*n – niedziela

nazad