nazad

Kłajpeda–Birsztany

Trasa Kłajpeda–Kowno–Birsztany

1 transfer w Kownie

Kłajpeda Kowno
(przyjazd)
Kowno
(wyjazd)
Birsztany
00:35 03:45 06:50 07:50
06:10 09:20 09:50 10:55
07:05 09:50 10:50 11:55
09:40 12:30 12:50 13:50
11:50
*d.r., *s.
14:35
*d.r., *s.
14:50
*d.r., *s.
16:00
*d.r., *s.
11:50
*n. 
14:35
*n. 
14:50
*n. 
16:05
*n. 
12:50 15:35 15:50 16:55
13:50 17:00 17:20 18:35
15:35
*d.r., *s.
18:25
*d.r., *s.
19:20
*d.r., *s.
20:15
*d.r., *s.
15:35
*n. 
18:25
*n. 
19:20
*n. 
20:20
*n. 
17:00 19:35 20:40 21:35


*d.r. – dni robocze 
*s – sobota 
*n – niedziela  

nazad