Nieodpłatne imprezy W Birsztanach październik 25 d.