nazad

KIERUNEK WILNO

KIERUNEK WILNO

BIRSZTANY - WILNO 
 

Nr

Przez

Birsztany
Odjazd

Wilno
Przyjazd

Przewoźnik

610

Jezno, Stokliszki, Troki 7:10 9:00

Kautra

885

Troki 8:33 10:20 Kautra

610

Troki 9:15 11:05

Kautra

952

Jezno, Stokliszki, Troki 11:40 13:30

Kautra

610

Jezno, Stokliszki, Troki 13:25 15:15 Kautra

274

Jezno, Stokliszki, Troki 14:35 16:35 PA w Mariampolu

885

Jezno, Stokliszki, Troki 17:28 19:15 Kautra

912

Jezno, Stokliszki, Troki 19:30 21:10 Toks
   

WILNO - BIRSZTANY        
 

Nr

Przez

Wilno
Odjazd

Birsztany
Przyjazd

Przewoźnik

610

Troki, Stokliszki, Jezno 7:25 9:10 Kautra

610

Troki, Stokliszki, Jezno 9:30

11:20

Kautra

952

Troki, Stokliszki, Jezno 10:40 12:30 Kautra

366

Troki, Stokliszki, Jezno 12:35 14:22 Kautra

885

Troki 13:25 15:10 Kautra

611

Troki, Stokliszki, Jezno 14:40 16:30 Kautra

610

Troki, Stokliszki, Jezno 16:10 18:00 Kautra
610 Troki, Stokliszki, Jezno

17:00

18:55 kautra

274

Troki, Stokliszki, Jezno 18:10 20:05 PA w Mariampolu
 

Schemat sieci komunikacji miejskiej w Wilnie dostępny tu.

nazad