Choinki wyjeżdżają

2023/01/05 Birsztany

Pod koniec okresu świątecznego gmina Birsztany przypomina, że udekorowanych choinek nie można zostawiać bez celu.

Mieszkańcy Birsztanu proszeni są o uporządkowane pożegnanie się z zielonymi szalikami, pozostawiając je w pobliżu podziemnych pojemników na odpady, które znajdują się w pobliżu bloków mieszkalnych. Zebrane choinki zostaną wykorzystane na biopaliwo lub wywiezione na kompostownie odpadów zielonych. Zaleca się dalsze sadzenie i hodowlę choinek doniczkowych, konieczne jest usunięcie wszelkich ozdób z wyrzuconych choinek. Przypominamy, że choinek nie można zostawiać na podwórkach, przy ulicach, umieszczać w zmieszanych odpadach komunalnych lub opakowaniach/pojemnikach nadających się do recyklingu.
Bądźmy wyrozumiali.

Informacje gminy Birsztany

Opinii jeszcze nie ma. Bądź pierwszy!

Napisać opinię

Napisać opinię

Wykonuje się...
Kontynuuj za pomocą Facebooka
Imię
##tema##
Wiadomość