nazad

Birsztany–Starostwo w Birsztanach

Trasa Kowno–Prienai–Birsztany

Birsztany St. w Birsztanach
06:25 06:30
06:30
*w, *s  
06:34
*w, *s  
07:25 07:30
07:30
*ś, *n
07:34
*ś, *n
07:45
*ś, *p 
07:48
*ś, *p 
13:20
*d.r.
13:23
*d.r.
14:40
*d.r.
14:44
*d.r.
14:50
*w, *s, *n
14:54
*w, *s, *n


*w – wtorek
*ś – środa
*p – piątek
*s – sobota 
*n – niedziela
*d.r. – dni robocze 
 

nazad