nazad

Słony las

natura

Spinki do mankietów

Prace: przez cały rok

Las solny ma znaczenie państwowe na lewym brzegu Niemna, przed Birsztanami. Powierzchnia 492 ha, porośnięta lasem 421 ha. Powierzchnia jest wyniesioną, czasem pofałdowaną równiną uformowaną w jednej z wielkich pętli Niemna. Pierwszy las na Litwie, w którym zaczęły się osady letnie.

nazad