Atgal

Įžymūs žmonės

Vaizdingos Birštono apylinkės nuo seno pamėgtos garsių asmenybių. Jų darbai puošia ir garsina Nemuno kilpų  kraštą.

Stanislovas Moravskis (1802–1853) – humanistas, rašytojas, medicinos mokslų daktaras, užaugęs ir paskutiniuosius 14 savo gyvenimo metų praleidęs Jundeliškių, dar kitaip vadinto Ustronės, dvare. Atsiskyrėlio gyvenimą pamėgęs rašytojas užveisė nuostabų sodą, pirmasis į Lietuvą atvežė jurginus ir pradėjo juos auginti. Ustronėje sukurti pagrindiniai S. Moravskio tekstai - prisiminimų knygos „Keleri mano jaunystės metai Vilniuje“, „Peterburge“, „Broliai bajorai“, kelionių apybraiža  „Nuo Merkinės iki Kauno“ bei dramos ir politiniai raštai. Rašytojas palaidotas Nemajūnų kapinaitėse, koplytėlėje, kuri buvo pastatyta St. Moravskio lėšomis.


Nikodemas Silvanavičiaus (1834–1919) – akademikas, mozaikininkas, dailininkas, fotografas, nemažai metų praleido Birštone ir jo apylinkėse. Šio krašto bažnyčios didžiuojasi išraiškingais tapybos darbais, o Sankt Peterburgo Isakijaus bei Prisikėlimo soborus puošia itin vertingos akademiko mozaikos. Lietuvos dailės muziejuje Vilniuje eksponuojami dailininko buitinio žanro paveikslai, portretai. Sudėtingas akademiko Nikodemo Silvanavičiaus gyvenimas atpasakotas Birštono muziejuje.


Elijošius Nonevičius–Nonys (1863–1931) –  vienas pirmųjų Lietuvoje veterinarijos gydytojas (anatomas) profesorius. Už mokslinius darbus Rusijoje du kartus apdovanotas aukso medaliu.  Gyvenimo pabaigoje Nemajūnuose gyvenęs gydytojas pavyzdingai tvarkė savo sodybą, tvenkinyje augino karpius, atliko žuvivaisos tyrinėjimus, rašė mokslinius darbus. Už žvejybos įrankių ir žuvų apdorojimo priemonių kolekciją žemės ūkio parodoje apdovanotas aukso medaliu. Tačiau nemetė ir veterinaro praktikos. Neturtingų valstiečių gyvulius gydė be užmokesčio, dėl to buvo laikomas keistuoliu, vadintas „kiaulių daktaru“.


Jonas Kazlauskas (1930–1970) – kalbininkas, profesorius, gimė ir užaugo Birštono apylinkėse, Matiešionyse, dirbo Vilniaus universitete, tačiau produktyvią jo veiklą nutraukė paslaptinga žūtis, prie kurios, kaip manoma, prisidėjo KGB darbuotojai.Žymaus kalbininko gimtinė papuošta liaudies meistrų rankomis sukurtais stogastulpiais, žyminčiais svarbiausias profesoriaus gyvenimo datas.


Balys Sruoga (1896–1947) – rašytojas. Besigydydamas Birštone, po Štuthofo koncentracijos stovyklos parašė bene garsiausią savo kūrinį – išgyvenimų knygą „Dievų miškas“.

Atgal