Atgal

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio rožinis iš duonos

edukacija / visiems

Palaimintasis Teofilius viename savo laiškų iš Mordovijos įkalinimo rašė, jog vieninteliu spinduliu jo gyvenime yra tai, jog gali šv. Mišių auką atnašauti, brevijorių ir rožinį melstis. Muziejuje nuolatinėje Palaimintojo Teofiliaus Matulionio ekspozicijoje yra itin trapus palaimintojo rožinis, pagamintas iš duonos Vladimiro kalėjimo kameroje. Ši maldos priemonė parodo, kad stiprybę kančioje suteikia gyva ir nuoširdi malda, kurią lietuviai tremtiniai ir kaliniai praktikavo kasdien. 

Užsiėmimo metu sužinosite apie rožinio maldos istoriją, vėrinio struktūrą, slėpinių prasmę. Patys pasigaminsite vieno slėpinio rožinio vėrinį iš duonos. 

Atgal