Atgal

Veiklos ataskaita 2024

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. 1 ketv. ataskaita
2024 m. 1 ketv. finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. 2 ketv. ataskaita
2024 m. 2 ketv. finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. 3 ketv. ataskaita
2024 m. 3 ketv. finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. 4 ketv. ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 m.

Birštono turizmo informacijos centro 2024 metų veiklos ataskaita

Atgal