Atgal

Velykinės edukacijos – marginame karštu vašku

įvairūs
Renginio kaina
4.00
Renginio data
2023-04-04 Iki 2023-04-06

apie

Velykinėje parodoje muziejuje edukacinis užsiėmimas
Laukdami svarbiausios metų šventės - Kristaus Prisikėlimo, imame prisiminti tradicijas. Gimtojoje žemėje žmogus gerai jaučiasi ir yra stiprus, nes gerbia ir saugo šeimos puoselėtas vertybes, o tradicijos išsaugo šimtmečiais sutelktą tautos išmintį ir patirtį. Šeima laikoma tradicijų saugotoja, išlaiko aukštesnį dorinį lygį, pajėgia jį perduoti vaikams. Šeima yra pagrindinė žmogaus ugdymo mokykla, ji yra visos tautos fizinis ir dvasinis lopšys. Jeigu tradicijos sunyksta šeimoje, jos sunyksta ir tautos bendruomenėje. Kai sunyksta tradicijos, žmogus ir tauta netenka dorinės, dvasinės atramos. Siekiant tradicijas susigrąžinti, reikia sąmoningų pastangų, jos vėl būna perduodamos kitoms kartoms. 

Muziejaus edukacinės programos siekia padėti šeimoms, jaunimui puoselėti kultūrinį ir istorinį potencialą. Todėl jau dvi dešimtys metų Birštono sakraliniame muziejuje rengiame velykinių margučių parodas ir ugdome marginimo amato. 
Šių metų Velykinėje parodoje kviečiame pasigėrėti virš 170 margučių, kurių autoriai yra iš įvairių Lietuvos vietovių, nuo Biržų iki Alytaus: Vida Jaruševičiūtė, Vladas Martikonis, Vitenė Repšienė, Rita Juodvalkytė, Angelė Rauktienė, Anelė Danulevičienė, Dana Karalienė, Audronė Lampickienė, Kostas Paulauskas. Parodoje pristatomos skirtingos margučių dekoravimo technikos. 
Nuo kovo 31 d. iki balandžio 6 d. darbo dienomis 14:00–17:00 val. kviečiame lankytojus į praktinius užsiėmimus. Mokysimės marginti karštu vašku. Kaina: 1 asm. 4 Eur. 
Džiugaus, kūrybiško ir spalvingo Kristaus Prisikėlimo laukimo!