Atgal

Krikštonių Kristaus karaliaus bažnyčia: kunigo Jono Reitelaičio (1884–1966) architektūros palikimas

susitikimas
Nemokamas
Renginio data
2024-04-17 17:00 Iki 18:00

apie

Mgr. Silvija Slaminskienė skaitys pranešimą „Išskirtinę asmenybę menanti Krikštonių Kristaus karaliaus bažnyčia: kunigo Jono Reitelaičio (1884–1966) architektūros palikimas“.
Rudenį minėsime kun. J. Reitelaičio 140-osios gimimo metines, tad kviečiame pažinti iškilų dvasininką, kuris tarpukariu buvo Krikštonių miestelio kūrėju, suprojektavo ir su parapijiečių pagalba per septynerius metus pastatė Kristaus Karaliaus bažnyčią. Dvasininkas parašė ir paskelbė spaudoje keturių parapijų monografijas, buvo straipsnių autorius apie lietuvių literatūros pradininkus: K. Donelaitį, S. Rapalionį, S. Slavočinskį, M. Daukšą, A. Kulvietį.
Daugelis jo rankraščių iki šiol saugoma Lietuvos mokslų akademijos, Vilniaus universiteto ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos saugyklose. Įdomu, kad kunigo Jono Reitelaičio mokslinė medžiaga sovietinėje Lietuvoje buvo įslaptinta. Ši asmenybė išties įdomi, nes dirbo ne tik sielovados darbą, bet mokino austi, drabužius siūti, patardavo ligoniams gydymo klausimais. Šioje paskaitoje bus atskleisti kunigo architektūriniai sprendimai.
Paskaita yra nemokama ir yra dalis 2024 m. vykdomo Projekto „Viešų paskaitų ciklas „Pažintos – nepažintos asmenybės, kūrusios Lietuvos kultūrą“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos Kultūros Taryba.