Atgal

Kaišiadorių vaizduojamojo liaudies meno bruožai

parodos
Renginio data
2023-11-03 Iki 2023-11-14

apie

Muziejuje svečiuojasi kilnojama Kaišiadorių muziejaus parengta paroda „Kaišiadorių vaizduojamojo liaudies meno bruožai“, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas XX a. I pusės vaizduojamajam liaudies menui, jo tyrinėjimams ir ikonografiniam palikimui. Liaudies menui būdinga religinių, estetinių vertybių vienovė, paprastumas, tradicijų laikymasis. Kryždirbystės pavyzdžiai užfiksuoti daugiausiai iki 1940 metų dail. A. Varno, B. Buračo ir kitų fotografijose.

Parodoje panaudota gausi ikonografinė istorinė medžiaga iš Kaišiadorių muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Šiaulių „Aušros" muziejaus, Žemaičių vyskupystės muziejaus, Lietuvos archyvų ir bibliotekų.

Kryžiai ir koplytėlės  XIX a. -  XX a. pirmoje pusėje ypatingą reikšmę turėjo ne vien pavienio žmogaus gyvenime, bet ir tautos gyvenime, suformavo ir buvo atspindys specifinių regiono kraštovaizdžio bruožų. Okupacijų metais ji tapo tautinio identiteto išraiška, reprezentavusi gyventojų dvasinę kultūrą. Kryždirbystėje atsiskleidė meistrų sugebėjimai ir grožio suvokimas.

Metų metais provincijos žmogaus kasdienybė rutuliojosi tarp namų, aplinkinių laukų ir miškų. Tačiau be nuolatinių darbų žmogui rūpėjo ir dvasinis pasaulis, kuriame pasireiškė tikėjimas, meninė kūryba.  

Projektą įgyvendino: Kaišiadorių muziejus
Projekto vadovė ir dailininkė – Asta Kalvinskaitė-Kucharskienė
Tekstus rengė – Nijolė Adukonienė
Parodą maketavo – Saulius Jankauskas

Projektą finansavo: Lietuvos kultūros taryba ir Kaišiadorių rajono savivaldybė