Atgal

Dirbtuvės jaunimui ir vaikams „Mano angelai“

įvairūs
Nemokamas
Renginio data
2023-09-25 Iki 2023-10-01

apie

Kviečiame vaikus ir jaunimą rugsėjo 25 – spalio 1 d. 13.00–19.00 val. dirbtuvėse „Mano angelai“ sukurti savo angelą, kurį padovanotų POLICIJOS PAREIGŪNUI už tai, kad mus saugo, prižiūri tvarką, kad jam mes RŪPIME.

1990 m. gruodžio 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas, sukurta ir Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje pašventinta policijos vėliava su įrašu: „Įstatymas ir teisėtumas“ ir atkurta Angelų sargų (Policijos) diena – spalio 2-oji. Lietuvos policijos tradicijoms pradžią davė 1918-1924 m. Lietuvoje įkurta milicijos organizacija, kurioje dirbo milicininkai savanoriai. 1924 m. sausio 1 d. milicija oficialiai pervardyta į policiją.

Angelų sargų šventė atsirado XVII a. Ispanijoje ir Prancūzijoje ir buvo minima pirmąjį rugsėjo sekmadienį. XVII a. pabaigoje ją visos katalikų bažnyčios švente padarė popiežius Klemensas X, perkeldamas ją į spalio 2 d.