nazad

Romantyczne rzemiosło rekreacyjne

turystyka wodna / wypożyczalnia sprzętu

Jednocześnie może pływać do 20 osób.

1,5 godziny Wycieczka z przewodnikiem po konglomeratowym klifie „Koziołka” w Niemenach i Verkne
Cena: dorośli - 8 EUR, dzieci poniżej 12 lat. - 3 Eur.

2,5 godziny wycieczka w Niemenach, nad brzegiem miasta Birsztany do rzeki Verkne i powyżej rzeki Verkne.
Cena: dorośli - 15 EUR, dzieci poniżej 12 lat. - 6 Eur.

nazad