Nieodpłatne imprezy W Birsztanach październik 14 d.