Podróż na Litwie: liczba litewskich turystów w Birsztanach rośnie o 30% każdego roku, a ośrodek nie jest sezonowy

2019/08/12 Litewski aktualności

Według danych dostarczonych przez instytucję publiczną „Podróż po Litwie”, TOP 11 gmin, które w 2018 r Najwięcej lokalnych turystów przyjechało z Wilna. Pałanga, Druskieniki, Kowno, Kłajpeda, Birsztany, Troki, Neringa, Szawle, Kretinga po Wilnie. i Moletai.

Patrząc na dane za pierwszy kwartał w tym roku, widzimy nieco inną pierwszą dziesiątkę. Druskieniki na pierwszym miejscu, Wilno na drugim miejscu, Birsztany na trzecim miejscu. Birsztany są szczególnie popularnym kurortem Litwinów - od kilku lat liczba turystów rośnie o 30 procent.

Dziś turyści szukają wrażeń. Około 50 procent ludzie w podróży chcą doświadczyć i nauczyć się czegoś nowego, ulepszyć, a podróże oferują takie możliwości. Stopniowo powstają nowe miasta na Litwie, ale Litwini bardzo kochają swoje kurorty. To bardzo satysfakcjonujące, że Druskieniki i Birsztany to miasta, które są prawie poza sezonem. Oznacza to, że przyciągają turystów przez cztery pory roku.

Na podstawie informacji o podróży na Litwie