„Jazzowi ambasadorowie” w Birsztanach rozpoczynają amerykańską dyplomację filmową po Litwie

2019/11/18 Litewski aktualności