Informacija apie maudyklų vandens kokybę Birštone

2022/07/25 Birštone

In­for­muo­ja­me, kad gau­ti Birštono tvenkinių bei Nemuno upės van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tai (mė­gi­niai la­bo­ra­to­ri­niams ty­ri­mams paim­ti liepos 20 d.).

Atlikus tyrimus, Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje nustatyta, kad vanduo atitinka higienos normos reikalavimus, keliamus Lietuvos atvirų vandens telkinių maudykloms. Nuolaužų, atliekų ir kitų plūduriuojančių medžiagų taip pat nebuvo pastebėta.
Birštono atvirų vandens telkinių vandens kokybės stebėsena vykdoma visą maudymosi sezoną kas dvi savaites.